Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2006 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Państwową Akademią Rolniczą w Belgorodzie, Federacja Rosyjska


Na podstawie art. 66 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 rok - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 16 pkt 4 Statutu Akademii Rolniczej we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Państwową Akademią Rolniczą w Belgorodzie, Federacja Rosyjska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Wytworzył:
Halina Wilczyńska
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-17 14:51