Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2004 r. z dnia 21 grudnia 2004 r. Dyrektora Administracyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 

Informuję, że została zawarta umowa na dostarczanie prasy w 2005 r. z "GARMOND PRESS - Wrocław" sp. z o.o. mającą swoją siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 180, tel/fax: 796 30 10.

Z tytułu zawartej umowy Akademia Rolnicza uzyskała stały rabat w wysokości 5% na ogłoszenia ramkowe we wszystkich gazetach codziennych, w okresie trwania prenumeraty, tj. w ciągu 2005 r.

W związku z powyższym proszę o zlecanie druku ogłoszeń za pośrednictwem "GARMOND PRESS - Wrocław".

Dyrektor Administracyjny
mgr Marian Rybarczyk

Wytworzył:
Elżbieta Wawrzynów
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 19:17