Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. oraz dnia 31 grudnia 2009 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 15 sierpnia oraz 26 grudnia

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz art. 129 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 14 ze zm.; tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997, Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2009 r. przypadają w sobotę, która na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest dniem wolnym od pracy ustala się, że dzień 14 sierpnia oraz 31 grudnia 2009 r. będą dodatkowymi dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników.

§ 3

Dzień 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2009 r. nie mogą zostać ujęte w planach urlopowych na bieżący rok.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-02-24 14:55
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-24 14:55