Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 uchwały nr 23/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu ogłasza się, w załączeniu do niniejszego obwieszczenia, tekst ujednolicony regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, będącego załącznikiem do uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 

Rektor

prof. dr hab. Michał MazurkiewiczUWAGA!

Akt prawny zmieniony uchwałą nr 20/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 roku oraz uchwałą nr 54/2010Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich wprowadzony obwieszczeniem rektora z 9 maja 2007 r. plik PDF, 90.75 KB
2010-12-30 22:14
Data opublikowania:
2009-04-06 10:26
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-22 09:37