Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się, w załączeniu do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, uchwalony 18 kwietnia 2008 r. uchwałą senatu nr 18/2008, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 40/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 18/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word Regulamin studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – tekst jednolity z 2009 r. dokument Word, 250.50 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-05-22 09:23
Data ostatniej aktualizacji:
2009-09-17 13:45