Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się, w załączeniu do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”, wprowadzony w życie zarządzeniem rektora nr 78/2007 z dnia 12 września 2007 r. uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem rektora nr 20/2008 z dnia 14 lutego 2008 r., zarządzeniem rektora nr 9/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. oraz zarządzeniem rektora nr 156/2009 z dnia 3 września 2009 r.

 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Akt prawny został zmieniony zarządzeniem nr 151/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2011 roku. Zmianie uległy załączniki nr 1 i 7.

dokument Word Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych dokument Word, 107.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Wniosek o wyjazd za granicę pracownika/doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - załącznik nr 1 dokument Word, 81.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Wniosek o wyjazd za granicę osoby niebędącej pracownikiem/doktorantem uczelni wykonującej prace badawcze w ramach projektów realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - załącznik nr 1a dokument Word, 65.50 KB
2012-01-27 06:58
dokument Word Oświadczenie - zgoda na potrącenie kwoty zaliczki nierozliczonej w obowiązującym terminie - załącznik nr 2 dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Oświadczenie - ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na czas pobytu poza granicami kraju - załacznik nr 3 dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Podanie o urlop na wyjazd za granicę - załącznik nr 4 dokument Word, 43.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego - załącznik nr 5 dokument Word, 31.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word Skierowanie za granicę pracownika/doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - załącznik nr 6 dokument Word, 35.50 KB
2012-01-27 06:58
dokument Word Rozliczenie finansowe z wyjazdu zagranicznego - załącznik nr 7 dokument Word, 70.50 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-09-21 13:10
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-22 09:30