Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centrum Geo–Info–Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-09 21:48
Data ostatniej aktualizacji:
2010-01-26 18:26