Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz § 3 uchwały senatu nr 56/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczonego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR oraz dla młodych pracowników nauki z krajów byłego ZSRR, zarządza się, co następuje:

§ 1

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na studia dzienne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla nie więcej niż pięciu studentów pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR, w roku akademickim 2010/2011 wynosi 900 zł miesięcznie dla jednej osoby.

§ 2

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na staże naukowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla młodych pracowników nauki z krajów byłego ZSRR, ogółem na 20 miesięcy stażowych w roku akademickim 2010/2011 wynosi 1 100 zł miesięcznie dla jednej osoby.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-17 16:49
Data ostatniej aktualizacji:
2010-01-17 16:49