Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo – technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-27 15:27
Data ostatniej aktualizacji:
2010-01-27 15:27