Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej w ramach projektu WND – POIG.01.03.01-00-129/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-02-23 14:35
Data ostatniej aktualizacji:
2010-02-23 14:38