Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy laptopów do wózków dokujących, wózków dokujących, punktów dostępowych do wózków, punktów dostępowych w ramach projektu „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach RPO WD 2007-2013, Działanie 7.1, umowa nr UDA-RPDS.07.0100-02-024/08-00

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-15 11:47
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-15 11:47