Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, nr WND – POIG.01.03.01-00-129/09 Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-15 11:54
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-15 11:54