Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z późn. zm.) a także § 5 uchwały nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje:

§ 1

Załącznik nr 4, o którym mowa w § 3 ust. 3 zarządzenia nr 130/2005 z dnia 30 grudnia 2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu otrzymuje brzmienie o treści ustalonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 130/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman KołaczUWAGA!

Akt prawny został uchylony zarządzeniem nr 113/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształceniaplik PDF Ankieta dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do oceny zajęć dydaktycznych plik PDF, 30.38 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Dział Spraw Studenckich
Data opublikowania:
2010-03-31 15:09
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-14 11:02