Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-20 13:03
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-20 13:03