Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-27 14:50
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-27 14:50