Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”, realizowanego w ramach Działania 1.3.POIG, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (zadanie badawcze 9 i 10) dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr umowy o dofinansowanie POIG.01.03.01-00-158/09-00UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-29 07:59
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-29 07:59