Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie regulamin audytu wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word regulamin audytu wewnętrznego dokument Word, 78.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Plan audytu – załącznik nr 1 do Regulaminu audytu dokument Word, 316.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Wniosek o powołanie rzeczoznawcy – załącznik nr 2 do Regulaminu audytu dokument Word, 32.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Upoważnienie do przeprowadzenia audytu – załącznik nr 3 do Regulaminu audytu dokument Word, 35.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Program audytu – załącznik nr 4 do Regulaminu audytu dokument Word, 47.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Dziennik czynności służbowych – załącznik nr 5 do Regulaminu audytu dokument Word, 89.50 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-29 11:46
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-29 11:46