Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania innowacyjnej technologii otrzymywania naturalnych biopierwiastków mineralnych (łącznie z partią próbną) w postaci suplementów żywności bogatych w biopierwiastki wytworzonych na bazie skorup jaj kurzych i przepiórczych” dla projektu „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-11 12:04
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-11 12:04