Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 r. uchwałą senatu nr 31/2006, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego:

– nr 110/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.,

– nr 22/2010 z dnia 27 marca 2010 r.,

– nr 31/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word Statut – tekst jednolity 2010 r. dokument Word, 2.90 MB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-11 14:01
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-18 07:54