Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 49/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-13 12:53
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-13 12:53