Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury (mikroskop stereoskopowy, wielkoformatowy aparat bezpośredniego ścinania, zestawy do pomiaru wilgotności, temperatury i zasilania gleby, wirówka laboratoryjna, zestaw suszarkowo – wagonowy, panel kontroli ciśnienia, czujnik czasu unasłonecznienia) z podziałem na 7 części dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unii Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-18 15:11
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-18 15:11