Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 71/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów i surowców w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01 dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-24 11:50
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-24 11:50