Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 74/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-24 12:41
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-24 12:41