Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-27 13:56
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-27 13:56