Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 r. uchwałą senatu nr 31/2006, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą senatu w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego nr 47/2010 z dnia 28 maja 2010 r.

  Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu – tekst jednolity dokument Word, 2.91 MB
2010-12-30 22:15

 


UWAGA!

Treść dokumentu została zmieniona uchwałą nr 91/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r.


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-11 14:32
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-22 09:28