Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 106/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 bioreaktorów z mieszadłem o pojemności roboczej 5l, 2 wytrząsarek z regulacją temperatury za pomocą powietrza oraz detektora refraktometrycznego RI do chromatografii cieczowej w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-19 12:43
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-19 12:43