Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 108/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz PP i PE, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych i standardów chromatograficznych na potrzeby projektu pt: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” Priorytet 1 „Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.2, Umowa nr POIG 01.01.02-00-061/09-01 dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-19 13:01
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-19 13:01