Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 111/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania projektu i wykonania prototypu urządzenia do dekontaminacji mięsa i modyfikacji właściwości powłok ochronnych z wykorzystaniem techniki tzw. „zimnej plazmy” dla potrzeb Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania JakościąUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-27 12:34
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-27 12:34