Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 113/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-07-27 13:00
Data ostatniej aktualizacji:
2010-07-27 13:00