Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 115/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawców usług hotelarskich i edukacyjnych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu-studia podyplomowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-005/08-00UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-08-12 14:24
Data ostatniej aktualizacji:
2010-08-12 14:24