Rzeczpospolita Polska

Regulamin organizacyjny UPWr

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego

Wykaz symboli organizacyjnych – załącznik do Regulaminu organizacyjnego Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –  wprowadzony zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
Zmiany  do Regulaminu organizacyjnego
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2010-08-31 14:21
Data ostatniej aktualizacji:
2017-12-07 13:21