Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 125/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku

wprowadzające w życie regulamin działalności Rady Bibliotecznej

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 i § 60 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie regulamin działalności rady bibliotecznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc regulamin działalności rady bibliotecznej wprowadzony w życie zarządzaniem nr 15/94 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 1994 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

plik PDF Regulamin Rady Bibliotecznej – załącznik plik PDF, 29.08 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-09-22 13:37
Data ostatniej aktualizacji:
2010-09-22 13:37