Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niniejszym informuję, iż rok 2011 jest rokiem jubileuszowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników uczelni organizujących konferencje i inne wydarzenia naukowe by odbywały się one z użyciem logo 60-lecia, dostępnym na stronie internetowej uczelni. Planowane terminy konferencji i innych wydarzeń powinny być zgłaszane do Kancelarii Rektora i dopiero po uzgodnieniu z rektorem mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Podanie do publicznej wiadomości odbywać się będzie między innymi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej uczelni w specjalnej zakładce, której administratorem będzie pani Dorota Sikora - pracownik Biura Informacji i Promocji Uczelni.

Zobowiązuję się wszystkich pracowników do przestrzeganie ustalonych zasad.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-15 21:52
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-15 21:52