Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 142/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25października 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na napisaniu, wydaniu i dostawie gotowych książek do nauczania przedmiotów: „Mechanika i wytrzymałość materiałów oraz „Finanse i rachunkowość w rachunku kosztu dla inżynierów” dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-10-26 09:22
Data ostatniej aktualizacji:
2010-10-26 09:22