Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 148/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów promocyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji i uczestników szkoleń oraz wykonawcy usługi drukowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-198/09-000UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-05 11:12
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-05 11:12