Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 155/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się, do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria.
  2. Wzór umowy w języku polskim i angielskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wzór umowy, o którym mowa w § 1, stosuje się, począwszy od roku akademickiego 2010/2011.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2010 r.

Rektor

 prof. dr hab. Roman KołaczAkt prawny utracił moc – vide zarządzenie nr 143/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 roku


dokument Word wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria dokument Word, 55.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria - wersja angielska dokument Word, 44.50 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria. plik PDF, 1.73 MB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-10 08:05
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:09