Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 150/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-10 08:31
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-10 09:47