Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 153/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi hotelarskiej polegającej na dwukrotnym wynajmie sali konferencyjnej dla uczestników spotkania w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-10 09:13
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-10 09:13