Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 157/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu chromatografii gazowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (umowa nr POIG.01/03/01-00-158/09-02) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1 zadanie badawcze 9 i 10.UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-19 13:09
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-19 13:09