Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 158/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie badań biochemicznych, specyficznej aktywności biologicznej, immunologicznej i innych w preparatach jajowych, badań na komórkach krwi oraz komórkach nowotworowych ludzi i zwierząt, badań biologicznych na aktywność antynowotworową produktów fosfolipidowych do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-19 13:53
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-19 13:53