Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 161/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załączniki do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych.

  2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia stają się integralną częścią zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


plik tekstowy załącznik nr 1 plik tekstowy, 14.02 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy załącznik nr 2 plik tekstowy, 14.19 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy załącznik nr 3 plik tekstowy, 28.76 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy załącznik nr 4 plik tekstowy, 20.34 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-22 10:47
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 12:10