Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie analiz chemicznych surowca jajczarskiego oraz produktów, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych witamin, aminokwasów, innych substancji na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-25 10:41
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-25 10:41