Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 163/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do chromatografii jonowej z detektorami przewodności UV/VIS i MS dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Centrum Analiz Jakości ŚrodowiskaUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-25 10:53
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-25 10:53