Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 166/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mieniaUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-11-25 14:25
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-25 14:25