Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 186/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2010-12-27 12:51
Data ostatniej aktualizacji:
2010-12-27 12:51