Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 roku dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 129 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. - Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1

Wymiar godzinny czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi wynosi:

 

Miesiąc Liczba dni pracy Wymiar czasu pracy w miesiącu Liczba dni pracy w kwartale Wymiar czasu pracy

w kwartalnym okresie rozliczeniowym

styczeń 20 dni 160 godzin    
luty 20 dni 160 godzin 63 dni 504 godziny
marzec 23 dni 184 godzin    
         
kwiecień 20 dni 160 godzin    
maj 21 dni 168 godzin 62 dni 496 godzin
czerwiec 21 dni 168 godzin    
         
lipiec 21 dni 168 godzin    
sierpień 22 dni 176 godzin 65 dni 520 godzin
wrzesień 22 dni 176 godzin    
         
październik 21 dni 168 godzin    
listopad 20 dni 160 godzin 62 dni 496 godziny
grudzień 21 dni 168 godzin    
RAZEM 252 dni 2016 godzin 252 2016 godzin

 

§ 2

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-01-10 09:46
Data ostatniej aktualizacji:
2011-01-10 09:46