Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami) oraz §48 ust.2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 r. uchwałą senatu nr 31/2006, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego:

1. nr 91/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

2. nr 92/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

3. nr 94/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

 

plik PDF Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - tekst jednolity plik PDF, 1.01 MB
2011-01-14 14:26
Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-01-14 14:22
Data ostatniej aktualizacji:
2011-01-17 09:15