Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przypominam, że rok 2011 jest rokiem jubileuszowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jubileusz 60-lecia Uczelni objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników Uczelni organizujących konferencje i inne wydarzenia o charakterze naukowym i promocyjnym, aby odbywały się one z użyciem logo 60-lecia, dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod adresem: http://www.up.wroc.pl/logotyp/13510/logo_jubileuszowe.html oraz z użyciem formuły: „Jubileusz 60-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego”.

Informuję, że patronami medialnymi jubileuszu, którzy zobowiązali się informować o konferencjach i wydarzeniach organizowanych w roku jubileuszowym, zostały: Telewizja Polska Oddział we Wrocławiu, Radio Wrocław, Gazeta Wyborcza, portal PAP Nauka w Polsce, Forum Akademickie i Głos Uczelni. Ich loga, mogą być umieszczane w materiałach dotyczących organizowanych konferencji i innych wydarzeń jubileuszowych i są dostępne pod adresem: http://www.up.wroc.pl/logotyp/13558/patroni_medialni_jubileuszu_60_lecia.html.

Planowane terminy konferencji i innych wydarzeń powinny być zgłaszane do Kancelarii Rektora i dopiero po uzgodnieniu z Rektorem mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Podanie do publicznej wiadomości odbywać się będzie między innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni w specjalnej zakładce.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzeganie ustalonych zasad.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

Wytworzył:
Beata Kołakowska-Wróbel
Data opublikowania:
2011-01-20 09:57
Data ostatniej aktualizacji:
2011-01-20 09:57