Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia16 maja 2011 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 r. uchwałą nr 31/2006 senatu, z późniejszymi zmianami zawartymi w kolejnych tekstach jednolitych ustalonych obwieszczeniami rektora uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 14/2011 z dnia 25 marca 2011 r. senatu w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Uniwersytetu Przyrodniczego.


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


plik PDF Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu – tekst jednolity plik PDF, 793.96 KB
2011-05-20 09:19
Wytworzył:
Grażyna Grzesiula
Data opublikowania:
2011-05-20 09:39
Data ostatniej aktualizacji:
2011-05-20 09:39