Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2011 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad użytkowania i przechowywania kart SIM/R-UIM

  1. W związku z zawartą umową z dnia 28.06.2011 r. z Orange i podpisanymi aneksami do umowy z TP Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest w posiadaniu 140 sztuk kart SIM/R-UIM.

  2. Wydawanie kart do użytku odbywa się po wyrażeniu zgody przez kanclerza.

  3. Dokumentem potwierdzającym wydanie karty SIM/R-UIM jest rewers, w którym oznacza się osobę, która pobiera kartę, oznaczenie karty, datę wydania oraz termin zwrotu karty.

  4. Osobami uprawnionymi do korzystania z kart SIM/R-UIM są: rektor, prorektorzy, dziekani oraz kanclerz i jego zastępcy.

  5. Wydawanie kart SIM/R-UIM innym pracownikom uczelni może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, po wyrażeniu zgody przez kanclerza.

  6. Osobą odpowiedzialną za wydawanie kart SIM/R-UIM jest kierownik Działu Gospodarczego.

  7. Niniejsze zasady dotyczą kart dostarczonych przez Orange w ramach podpisanej umowy z Orange i obowiązują do dnia 28.06.2013 r.

    Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk

                                


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2011-07-21 12:19
Data ostatniej aktualizacji:
2011-07-21 12:19